Betingelser

Betingelser


Betingelser og betaling for Porsche Sport Driving Experience 2019

Arrangør/Formidler

Porsche Sport Driving Experience arrangeres af Porsche Danmark – CVR nr. 25 59 25 14, (Banevingen 6, 2200 KBH N, Danmark). Spørgsmål til arrangementet bedes rettet per email til peju@porsche.dk eller tlf. 46 911 911. 


Tilmelding/aftalens indgåelse samt fortrydelsesret:

Deltagelse i Porsche Sport Driving Experience kan finde sted ved tilmelding på hjemmesiden www.porscheevents.dk og www.porsche.dk. En tilmelding er gensidigt bindende, når Porsche Danmark skriftligt har bekræftet deltagelse og modtaget betaling herfor. Således bortfalder den normalt gældende 14 dages fortrydelsesret ved køb af arrangementet og der gælder en række afbestillingsbetingelser jf. nedenfor.

Arrangementets pris:

Arrangementets pris omfatter de ydelser, der vil være specificeret på www.porscheevents.dk. Alle på tilmeldingen oplyste priser er inkl. moms.


Ændringer efter aftalens indgåelse:

Arrangørerne tager forbehold for ændring af arrangementet. Med mindre andet er anført, gælder følgende afbestillingsbetingelser: Ved afbud senest 3 uger før afholdelsen af arrangementet tilbagebetales 50% af prisen for pågældende arrangement. Afbuddet skal ske skriftligt pr. mail til peju@porsche.dk. Ved afbud senere end 3 uger før arrangementet, sker der ikke tilbagebetaling.


Betaling:

Betaling kan ske med Dankort uden betalingsgebyr. Ønsker du at betale med MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB eller American Express opkræves et gebyr på 1,5 % af det samlede fakturabeløb i forhold til det pågældende kreditkorts betingelser.


Tilbagebetaling ved aflysning af arrangement:

Tilbagebetaling ved aflysning af arrangement sker senest 30 dage efter aflysningen. Fristen løber fra du har modtaget underretning om fortrydelsen.


Generelle betingelser for deltagelse i Porsche Sport Driving Experience:

Jeg forstår og accepterer, at min ansvars-, kasko- og personulykkesforsikring som udgangspunkt ikke vil dække eventuelle skader/tab pådraget under eller i forbindelse med dette arrangement. Det gælder både på min person og på min ejendom samt tredjemands ejendom.

At Porsche Sport Driving Experience ikke er en træningsorganisation, og at min deltagelse IKKE sker under Porsches supervision. Dog vil erfarne instruktører være til stede for at kunne give råd og vejledning. Jeg forstår og accepterer fuldt ud, at alene jeg er ansvarlig for kontrollen over de anvendte køretøjer.

Dette betyder, at alene jeg er ansvarlig for måden, jeg opfører mig på de områder vi kører på.

At jeg er ansvarlig for enhver skade, jeg påfører Porsches ejendom og de omgivelser vi kører i. Jeg kan blive pålagt at betale eventuelle skader, jeg har påført ovenstående.

At jeg er sund og rask, og at mit syn (evt. med kontaktlinser eller briller) er tilstrækkeligt til at køre bil.

At jeg er indehaver af et gyldigt kørekort, der tillader mig at føre personbil.

At jeg ikke vil deltage i dette arrangement under indflydelse af alkohol eller andre sansehæmmende stoffer.

At der ikke kan medbringes tilskuere - hverken voksne eller børn ved afholdelse af arrangementerne.

Jeg accepterer, ikke at gøre krav mod Porsche og/eller deres ansatte/hjælpere i forbindelse med skader/tab på mig, min ejendom eller tredjeparts ejendom påført under Porsche Sport Driving Experience arrangementer.

Jeg accepterer, at Porsche og/eller deres ansatte/hjælpere fraskriver sig ethvert ansvar for omkostninger, tab og skader, som jeg påfører tredjemand i direkte eller indirekte forbindelse med min deltagelse i dette arrangement.

Jeg er indforstået med, at fotos/videomateriale taget til arrangementerne er til privat brug og således ikke må benyttes i kommercielle sammenhænge.

 

Tilmeld dig nu

CATALOG

Porsche Ice Experience 2019

Porsche Ice Experience 2019 i Åre - 1 deltager

DKK 19.995,00 incl. moms.


Se betingelser for deltagelse
   
kortlogoer